Pirkimo Taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes UAB „GNTRT“.

 

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

 

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

 

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Mokėti Dabar“.

 

2. Asmens duomenų apsauga

 

2.1. Užsakydamas prekes, Pirkėjas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

 

2.2. Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

 

2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir (jeigu nurodytas telefono numeris) telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų, bei apsipirkimą patvirtinančių duomenų, leidžiančių atsiimti prekes fizinėje parduotuvėje.

 

2.5 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

 

2.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai: 

2.6.1. to reikalauja prekes fizinėje parduotuvėje atiduodantysis personalas (vardo, pavardės bei užsakymą patvirtinančio kodo)

2.6.2. kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais 

2.6.3. atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 

3.1. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, UAB “GNTRT” turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir ištrinti duomenis.

 

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve ir reikalauti grąžinti pinigus už prekes tik tuo atveju, jei gautos prekės su nurodyta “Būklė: Naujas (Su Etikete)” arba “Būklė: Labai Gera” neatitiko tinklalapyje nurodytos išvaizdos ar siuntimo metu buvo pažeista jų pakuotė. Kitu atveju, prekės grąžinamos ar keičiamos tik Pardavėjui sutikus, per 72 h nuo jų įsigijimo.

 

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

 

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.

 

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

 

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

 

5.1. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Mokėti Dabar“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

 

5.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

 

5.3. Už prekes atsiskaityti galima dviem būdais:

1. Naudojantis greituoju “Apple Pay” atsiskaitymu 

2. Naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

 

5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą tą pačią dieną. Prekės išsiunčiamos tik gavus apmokėjimą už prekes.

 

5.5. Pardavėjui nepažeidus Taisyklių ir pirkėjui pageidaujant susigrąžinti sumokėtus pinigus už dar nepristatytas prekes, Pardavėjas turi teisę grąžinti jam tik pusę sumokėtos sumos.

 

6. Prekių pristatymas.

 

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), prekės taip pat gali būti siunčiamos registruotu paštu arba siuntų terminalais (priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo).

 

6.4. Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui prekes per 1-2 d. d. po apmokėjimo. Terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas iš anksto informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą.

 

6.5. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

 

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 

6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

 

6.8. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) nekokybiškos prekės (-ių) nuotraukas.

 

6.9. Pirkėjui nepateikus nuotraukų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sugadintą siuntą.

 

7. Prekių kokybė, garantijos

 

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi jos aprašyme.

 

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

8. Prekių grąžinimas 

 Prekių grąžinimas vyksta remiantis Prekių grąžinimo taisyklėmis:

 8.1. Prekių su nurodytomis savybėmis: “Būklė: Labai Gera”, “Būklė: Padėvėtas” grąžinimas.


   Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių su nurodytomis savybėmis: “Būklė: Labai Gera”, “Būklė: Padėvėtas” pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve ir reikalauti grąžinti pinigus už prekes tik tuo atveju, jei gautos prekės neatitiko tinklalapyje nurodytos įsigytos prekės išvaizdos ar siuntimo metu buvo pažeista jos pakuotė. Kitu atveju, prekės grąžinamos ar keičiamos tik Pardavėjui sutikus per 72 h nuo jų įsigijimo, kadangi vadovaujantis Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba: naudotos prekės patenka į negrąžinamų ir nekeičiamų prekių sąrašą, todėl įsigijus tokias prekes ir vėliau persigalvojus dėl jų reikalingumo, tokių prekių pardavėjas neprivalo priimti  – jos gali būti grąžinamos tik pardavėjui geranoriškai sutikus.
Tokia prekė, Pardavėjui sutikus, turi būti grąžinta per 72 val. nuo daikto gavimo momento, prieš tai pranešus ir su Pardavėju abipusiai sutarus elektroniniu paštu pasauliodrabuziai.eu@gmail.com .  Išsiuntus prekę vėliau, pardavėjas pasilieka teisę grąžinamos prekės nepriimti ir pinigų už prekę negrąžinti.

Tokių prekių grąžinimo sąlygos:

8.1.1. Prekė turi būti su nenuimta “Pasaulio drabužiai” etikete.


8.1.2. Prekės kokybė bei išvaizda turi būti nepakitusi, ji turi būti nepažeista, neapgadinta, neturėti naudojimo po įsigijimo momento žymių.


8.1.3. Prekė turi būti tinkamai ir saugiai supakuota, kad transportavimo metu nebūtų pažeista jos kokybė.

 8.2. Prekių su nurodyta savybe: “Būklė: Naujas (Su Etikete)” turite teisę grąžinti per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos. Apie poreikį prekę grąžinti privaloma Pardavėją informuoti el. paštu pasauliodrabuziai.eu@gmail.com . Norint grąžinti prekę “Būklė: Naujas (Su Etikete)”, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

 

Tokių prekių grąžinimo sąlygos:

8.2.1. Prekė turi būti su nenuimta originalia prekės bei “Pasaulio drabužiai” etikete.

8.2.2. Prekės kokybė bei isvaizda turi būti nepakitusi, ji turi būti nepažeista, neapgadinta, neturėti naudojimo po įsigijimo momento žymių.

8.2.3. Prekė turi būti tinkamai ir saugiai supakuota, kad transportavimo metu nebūtų pažeista jos kokybė. 

8.3. PREKIŲ GRĄŽINIMO PASIRINKTYS:


Pirkėjas grąžinti prekes gali dviem būdais:

a) Išsiųsdamas registruota siunta ir per 24 val. pateikdamas grąžinamos siuntos numerį Pardavėjui.
    Adresas prekių grąžinimui:
             "Outlet house"
              Ateities g. 1F, Vilnius;
              LT-08419

b) Nemokamai grąžindamas prekes parduotuvėje "Outlet house", adresu Ateities g. 1F, Vilnius, ten užpildžius grąžinimo aktą.

Nepageidaujamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka klientas.

Prekės, pirktos internetu, negali būti keičiamos fizinėse parduotuvėse.

Pinigai už grąžintas ir grąžinimo sąlygas atitinkančias prekes bus grąžinami per 14 d. į pirkėjo sąskaitą.  

Kylant konkretiems klausimams, susisiekite pasauliodrabuziai.eu@gmail.com.
 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

 

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

 

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

 

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. Rinkodara ir informacija

 

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

 

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu.

 

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 

11. Baigiamosios nuostatos

 

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

 

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

1.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

  

2. Baigiamosios nuostatos.

 

2.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

2.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

-